Trwa rozbiórka pętli Wilczak

0
1652

Na pętli Wilczak kontynuowane są prace związane z budową linii tramwajowej do Naramowic. Trwa rozbiórka istniejącej infrastruktury ? torowiska, słupów trakcyjnych i peronów. Równolegle uzgadniany jest projekt wykonawczy, którego zatwierdzenie umożliwi rozpoczęcie robót instalacyjnych i konstrukcyjnych na pętli, zaplanowane na początek marca.

Roboty na pętli Wilczak, których efektem będzie przygotowanie wyprowadzenia torowiska tramwajowego w kierunku północnym, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu, prowadzonej w formule ?projektuj-buduj?. Równolegle, zgodnie z przyjętym harmonogramem, projektowane są pozostałe odcinki trasy do Naramowic.

Wartość inwestycji sięga 380 mln zł. Ponad 155 mln zł z tej kwoty dołoży Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”, drugi – „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Kompleksowe uruchomienie nowego układu komunikacyjnego ? nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami) ? nastąpi najpóźniej wiosną 2022 roku. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

O postępach prac związanych z realizacją tej inwestycji spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie będzie informowała na bieżąco.