Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wydłużyła do 24 września termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, które wyłoni Inżyniera Kontraktu dla budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. W trakcie postępowania przetargowego do spółki PIM wpływały pytania dotyczące uszczegółowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając na uwadze umożliwienie rzetelnego przygotowania przez Wykonawców ofert przetargowych termin został wydłużony.

Pierwotnie termin składania i otwarcia został ustalony na 20 września. Obecnie, po zmianie terminu, oferenci mogą składać swoje propozycje poniedziałku 24 września, do godz.14.00. Pięć minut później nastąpi otwarcie ofert.

Wyłoniony podmiot do końca kwietnia 2022 roku będzie zarządzał kontraktem w imieniu inwestora i świadczył usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu to kolejny krok w stronę realizacji pierwszego etapu najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania. Inwestycja realizowana w ramach projektów ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz ?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu? jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.