Uprawomocnił się wynik przetargu na wybór wykonawcy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Przypomnijmy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy: Gülermak z Ankary, Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które wyceniło prace na 379 956 682,31 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, drugi z oferentów miał 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.  Odwołanie takie nie wpłynęło, a to oznacza, że spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie może rozpocząć procedurę zmierzającą do podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

– Budowa tej trasy, to jedna z najważniejszych inwestycji miejskich. Przygotowania do realizacji mogą wydawać się długie, ale praca wykonana rzetelnie na tym etapie w dużym stopniu gwarantuje planowy przebieg prac budowlanych. Dzięki obecnym standardom PIM-u, nasze zadania inwestycyjne realizowane są w przyjętych terminach i budżetach – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. – Liczę, że wkrótce rozpoczną się roboty budowlane, na co czekają przede wszystkim mieszkańcy północnego Poznania.

Ze względu na dużą kwotę zamówienia i fakt współfinansowania tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej, zawarcie umowy  poprzedzone będzie obligatoryjną kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dokumenty przetargowe zostały przekazane urzędowi 17 września. Wyniku kontroli można spodziewać się w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia do UZP. Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku będzie można podpisać umowę z wykonawcą.

Kompletna dokumentacja budowlana wraz z prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi ma być gotowa do końca 2019 roku. Jeszcze tej jesieni rozpoczną się pierwsze prace na placu budowy. Roboty budowlane mają zakończyć się do końca 2021 roku, a po fazie odbiorów – najpóźniej wiosną 2022 roku –  nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego.