Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu rozpisanym przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, który ma wyłonić Inżyniera Kontraktu dla budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 5,7 mln zł. Dwie ze złożonych w przetargu ofert opiewały na niższe kwoty, dwie pozostałe tę kwotę przekraczały. Najniższą cenę ? niespełna 4,8 mln zł ? zaproponowała spółka Sweco Consulting. Oferta będzie teraz analizowana przez spółkę PIM z uwagi na to, że poza ceną oceniane będzie m.in. zdobyte wcześniej doświadczenie personelu.

Wyłoniony ostatecznie w przetargu podmiot do końca kwietnia 2022 roku będzie zarządzał kontraktem w imieniu inwestora i świadczył usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Wyłonienie w przetargu Inżyniera Kontraktu to kolejny krok w stronę realizacji pierwszego etapu najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania. Inwestycja realizowana w ramach projektów ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz ?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu? jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.