TORPOL SA – spółka, która 10.06.2018 wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niektórych zapisów zawartych w dokumentach dotyczących przetargu „Budowy trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” wycofała swoje odwołanie i wniosła o umorzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowania w tej sprawie.

Wszystkie dokumenty związane z przetargiem na budowę tramwaju na Naramowice dostępne są w tym miejscu. Dokument dot. cofnięcia odwołania dostępny jest tutaj.

 


foto: maxpixel.net