Po wnikliwej analizie odwołania złożonego przez TORPOL SA w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy ?Budowy trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu? i ?Budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka?, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, wychodząc naprzeciw wszystkim Oferentom zainteresowanym udziałem w realizacji Zamówienia oraz w celu jeszcze bardziej precyzyjnego określenia oczekiwań zamawiającego, zmieniła dwa zapisy w projekcie umowy dot ww. realizacji. Spółka PIM uznała jednocześnie za niezasadne pozostałe zarzuty stawiane przez TORPOL SA.

Wszystkie dokumenty dotyczące Odwołania (w tym treść Odwołania oraz odpowiedź PIM) dostępne są w tym miejscu.