W postępowaniu przetargowym: ?Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno?Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowska? do skrzyżowania ul. Estkowskiego/Małe Garbary w Poznaniu? do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie wpłynęły 4 oferty:

– SWECO Consulting (1 414 500 zł)
– BBF Sp. z o.o. ( 2 089 770 zł)
– Biuro Projekto?w Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (2 207 800,80 zł)
– Biuro Projekto?w Budownictwa Komunalnego S.A. (2 378 596,14 zł)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający (PIM) ujawnił, że kwota, jaką ma zamiar przeznaczyć na realizację Zamówienia to 1 800 000 zł.

Obecnie trwa szczegółowa weryfikacja ofert pod względem zgodności formalnej i merytorycznej z SIWZ.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania dostępne są w tym miejscu.