W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka rozpoczęły się prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu pod wycinki drzew i krzewów.

Na obecnym etapie specjaliści przeprowadzają analizę ornitologiczną, w tym m.in. inwentaryzację gniazd oraz oznaczają drzewa i krzewy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być usunięte bez uzyskania odpowiednich zgód.

Całość prac, łącznie z docelową wycinką drzew i krzewów na obszarze przyszłego węzła drogowego, będzie realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich.