Przez najbliższych kilka tygodni w newralgicznych obszarach inwestycji wykonywane będą specjalistyczne badania weryfikujące położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wszelkich sieci rurowych oraz mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów (w tym np. pozostałości fundamentów, nieoznaczonych studzienek itp.).

Zastosowanie zaawansowanych metod badań gruntu (w tym m.in. georadaru) powinno w dużej mierze zapobiec opóźnieniom w budowie trasy tramwajowej, które mogłyby zostać spowodowane nieprzewidzianymi na etapie planowania dodatkowymi pracami ziemnymi.

Obecnie specjaliści wykonują szczegółową weryfikację w terenie istniejących zasobów geodezyjnych. Planowany jest harmonogram prac terenowych oraz badanie stanu technicznego osnowy geodezyjnej. W najbliższych dniach rozpocznie się szczegółowe profilowanie georadarowe terenu i aktualizacja mapy terenu.

Więcej zdjęć z prac można znaleźć w tym miejscu: galeria.