26 stycznia Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania przekazało Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic” zgodnie z terminami umownymi i założonym harmonogramem. W najbliższym czasie PFU będzie poddawane szczegółowej analizie.