Zakres rzeczowy ujęty w zamówieniu, obejmuje badania terenowe wraz z aktualizacją mapy zasadniczej, w celu umożliwienia Zamawiającemu (PIM) prawidłowego opracowania Programu Funkcjonalno?Użytkowego dla inwestycji, w oparciu o aktualne dane dotyczące infrastruktury podziemnej i naziemnej, ukształtowania terenu oraz innych potencjalnych przeszkód naziemnych i podziemnych.

Obszar działań będących przedmiotem zamówienia obejmuje teren wzdłuż ul. Naramowickiej od skrzyżowania ulic Słowiańska/Szelągowska/Wilczak do ul. Błażeja.

W ramach zadania wykonane zostaną m.in. badania rzeczywistego położenia i rzędnych nieoznaczonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz badania georadarem i radiodetektorem. Wszystkie szczegóły dotyczące przetargu, w tym niezbędne informacje i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie [link].

Potencjalni wykonawcy dwuetapowych prac na złożenie swoich ofert mają czas do 23.01.2018.