W sprawach ważnych dla Poznania, dla Wielkopolski i Polski, potrafimy mówić jednym głosem, ponad podziałami politycznymi. W zakresie transportu publicznego mamy jedno zdanie – mówił Jacek Jaśkowiak do wojewody wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmana. – Jesteśmy znani ze sprawności zarządczej i otrzymaliśmy szereg wyróżnień, które to potwierdzają. Jestem przekonany, że ten projekt będzie wzorcowy, oddany przed terminem i w założonym budżecie.

Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 264,4 mln zł, natomiast przyznana wartość dotacji to ponad 109 mln zł. To największy z projektów transportu publicznego realizowany przez Miasto Poznań, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Projektem uzupełniającym nową linię tramwajową wzdłuż ul. Naramowickiej jest budowa węzła drogowego „Nowa Naramowicka” w miejscu skrzyżowania ulic Naramowickiej i Lechickiej. Dla tej inwestycji, której zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku, Miasto Poznań uzyskało już dofinansowanie na kwotę 46,2 mln zł – także ze środków POIiŚ 2014-2020. Projekt obejmujący nowe skrzyżowanie i linię tramwajową ma być oddany do użytku wiosną 2022 roku.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie nowego połączenia szybką i ekologiczną komunikacją tramwajowa pomiędzy dzielnicą mieszkaniową na Naramowicach, a centrum miasta. Publiczny transport zbiorowy m.in. dzięki skróceniu czasu podróży ma być bardziej konkurencyjny w stosunku do  komunikacji indywidualnej. Istotny jest również fakt zwiększenia udziału niskoemisyjnego tramwajowego transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego.

Ryszard Bączkowski/Biuro Prasowe UMP