Od 1 stycznia 2018 pod adresem www.tramwajnaramowice.pl działa strona poświęcona w całości budowie nowej linii tramwajowej prowadzącej od skrzyżowania Estkowskiego z Garbarami, przez pętlę na Wilczaku do Naramowic.

Na stronie będziemy regularnie umieszczać najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, raporty z przebiegu prac, aktualne zdjęcia z budowy i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za sprawny przebieg prac. Trafiać tu będą także wszystkie komunikaty dot. m.in. spotkań z mieszkańcami Poznania i zmianami w organizacji ruchu.