2 sierpnia nie będzie możliwości przejazdu ul. Sarmacką na odcinku między al. Praw Kobiet i ul. Naramowicką. Tego dnia wykonawca trasy tramwajowej na Naramowice i trwającej przebudowy układu drogowego będzie prowadził prace związane z nawierzchnią jezdni ul. Sarmackiej.

Wyłączenie z ruchu odcinka ul. Sarmackiej między al. Praw Kobiet i ul. Naramowicką jest konieczne z uwagi na pilną naprawę uszkodzonych kominów i włazów studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Dalsza degradacja studni mogłaby stanowić zagrożenie dla ruchu pojazdów. Zamknięty fragment ul. Sarmackiej można objechać przez al. Praw Kobiet, ul. Łużycką i Naramowicką. Dojazd do posesji zostanie zachowany. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.