W najbliższy weekend na Naramowicach wprowadzone zostaną kolejne zmiany organizacji ruchu, które wynikają z postępów prac drogowych, dzięki którym ta część Poznania zyskuje nowe lub wyremontowane drogi.

Coraz bardziej zaawansowana jest budowa dwupoziomowego węzła komunikacyjnego w miejscu dawnego skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. 18 maja odbyły się próby obciążeniowe nowych wiaduktów drogowych, dzięki którym docelowo będzie można przejechać nad ul. Lechicką. 21 maja na jeden dzień wyłączony z ruchu zostanie przejazd od ul. Murawa do Naramowickiej (przez południowo-zachodnią łącznicę), a 22 maja, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wróci przejazd w obu kierunkach ulicą Lechicką pod wiaduktami. 21 maja rozpocznie się także kolejny etap remontu ul. Naramowickiej.

Jednodniowe zamknięcie południowej łącznicy

W związku z postępem i finalizacją prac, na jeden dzień konieczne jest całkowite wyłączenie z ruchu południowo-zachodniej łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka, czyli drogi od strony ul. Murawa, która za torowiskiem tramwajowym umożliwia skręt w prawo, w ul. Naramowicką. By związane ze zmianą utrudnienia były możliwie najmniej dotkliwe, zamknięcie zaplanowano na sobotę – 21 maja. Droga będzie wyłączona z ruchu od godzin porannych do wieczornych. W tym czasie ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni jezdni. Podczas układania i schnięcia masy asfaltowej, dojazd do centrum miasta możliwy będzie przez ul. Murawa i dalej do Serbskiej oraz Naramowickiej lub ulicami Lechicką i Wilczak. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej od strony ul. Murawa będzie możliwy przez ul. Lechicką, Hawelańską i Ziarnistą. W tym czasie inaczej pojadą także autobusy komunikacji miejskiej, szczegóły na stronie ZTM.

Powrót przejazdu pod wiaduktami

Po zakończeniu sobotnich prac możliwe będzie przywrócenie organizacji ruchu sprzed 14 maja. Planowane jest to 22 maja (niedziela) pod warunkiem, że pogoda się utrzyma i nie wpłynie negatywnie na prace. Kolejny etap robót wykończeniowych, podczas którego ul. Lechicka nie może być przejezdna pod wiaduktami na pasie prowadzącym w kierunku ronda Obornickiego, dobiega końca. Wykonawca jeszcze przez niecałe dwa miesiące będzie kontynuował prace przy wiaduktach, jednak zgodnie z zapowiedziami, będzie możliwe przywrócenie przejazdu, który znacząco usprawni i unormuje sytuację na drogach w tym rejonie miasta. Organizacja ruchu pozostanie więc taka sama, jak przed rozpoczęciem prac – przejazd ul. Lechicką w obu kierunkach możliwy będzie pod wiaduktami.

Pozostałe drogi wchodzące w skład węzła Lechicka/Naramowicka będą również przejezdne tak, jak przed zmianą wprowadzoną 14 maja. Północna łącznica, czyli droga od strony al. Praw Kobiet, będzie służyła wyłącznie do wjazdu i wyjazdu z Naramowic. Południowo-zachodnia łącznica, między ul. Murawa a ul. Naramowicką, będzie dojazdem z ul. Lechickiej do ul. Naramowickiej. Południowo-wschodnia, od torów tramwajowych do ul. Lechickiej, będzie służyć kierowcom jadącym z ul. Naramowickiej w stronę mostu Lecha. Dodatkowo na ul. Lechickiej, od strony Wilczego Młyna, przywrócone zostaną dwa pasy. Jednym będzie można jechać prosto, w stronę wiaduktów, a drugim – w prawo, w stronę Naramowic. Przed zmianą organizacji ruchu na węźle, wyłączona jeszcze zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Murawa, w tym czasie z uwagi na konieczność przeprogramowania tych świateł.

Dzięki przeprowadzonym testom obciążeniowym zakładamy, że wiadukty i cały układ węzła będą przejezdne na przełomie lata i jesieni, po zakończeniu prac wykończeniowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych formalności. Prace, które wiązały się z ostatnimi utrudnieniami, zbliżyły inwestycję do finalnego uruchomienia układu drogowego, dlatego dziękujemy za cierpliwość.

Remont ul. Naramowickiej

Ul. Naramowicka zyska nową nawierzchnię na odcinku pomiędzy ul. Karpią a Hilczer-Kurnatowskiej. W weekend rozpocznie się kolejny etap remontu, dlatego w nocy z 20 na 21 maja (z piątku na sobotę) wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Nieprzejezdny będzie fragment ul. Naramowickiej od wjazdu na parking przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej do ul. Hilczer-Kurnatowskiej, częściowo wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie ul. Naramowickiej z ul. Jasna Rola i Rubież. Gdy prace toczyć się będą na jednej połowie skrzyżowania, to druga będzie przejezdna – i odwrotnie. Objazd dla samochodów poruszających się do tej pory przez ul. Naramowicką nadal prowadzi przez al. Praw Kobiet i ul. Hilczer-Kurnatowskiej. Dojazd do posesji mieszczących się przy zamkniętym odcinku ul. Naramowickiej zostanie zachowany, jednak należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami oraz tymczasową nawierzchnią jezdni.

Przejezdna pozostanie ul. Łużycka od ul. Naramowickiej do al. Praw Kobiet, a także ul. Naramowicka między ul. Sarmacką a wjazdem na parking przy kościele. Kierowcy do tej pory dojeżdżający do posesji ulicą Jasna Rola na odcinku między Naramowicką i al. Praw Kobiet, a także na ul. Rubież i Czarnucha, będą mogli dotrzeć do celu ulicami Rubież i dalej Bolka lub Boranta, a także przez tymczasowy łącznik z al. Praw Kobiet. Dojazd do ul. Karpiej przewidziany jest od strony zachodniej ul. Sarmacką, a od południa przez rondo Karłowskiej-Kamzowej, od północy przez ul. Łużycką i Perkuna lub przez ul. Dziewanny i Madziarską do ul. Sarmackiej. Ponadto zmieni się pierwszeństwo na skrzyżowaniu ulic: Karpia/Sarmacka/Naramowicka, tzn. kierowcy z ul. Karpiej i Sarmackiej będą musieli ustąpić pierwszeństwa tym z Naramowickiej. Przypominamy, że od 18 maja dostępny jest kolejny fragment ul. Naramowickiej między ul. Dworską i Karpią.

Ten etap prac na ul. Naramowickiej nie spowoduje zmian w tymczasowych trasach autobusów, które podobnie jak kierowcy korzystają z al. Praw Kobiet i ul. Hilczer-Kurnatowskiej. W kolejnym etapie wykonawca ułoży ostatnią warstwę nawierzchni jezdni na całym remontowanym odcinku ul. Naramowickiej. O szczegółach będziemy informować.

Równolegle trwają prace wykończeniowe w ciągu ul. Jasna Rola w rejonie posesji Naramowicka nr 203. Prosimy kierowców, by nie parkowali w rejonie prac i korzystali z alternatywnych miejsc, np. tymczasowych na al. Praw Kobiet, które wyznaczone zostały właśnie na czas prac. W trakcie robót należy liczyć się z ograniczeniem dojazdu do posesji.