Wraz z budową trasy tramwajowej na Naramowice zmienia się również pobliski układ drogowy. Na 14 kwietnia (czwartek) wykonawca inwestycji zaplanował prace, podczas których konieczne będzie wyłączenie z ruchu skrzyżowania ulic: Naramowicka, Sarmacka, Karpia.

Prace polegały będą na układaniu ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni jezdni, co znacząco poprawi komfort przejazdu przez skrzyżowanie. Prace te wymagają całkowitego, jednodniowego wyłączenia skrzyżowania z ruchu. Wyjazd z rejonu ul. Karpiej będzie możliwy przez ul. Dworską, rondo Alicji Karłowskiej-Kamzowej i dalej do al. Praw Kobiet, natomiast dojazd do tej części Naramowic zostanie zapewniony wyłącznie od ul. Lechickiej. Przypominamy, że na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Obrońców Tobruku wciąż dopuszczony jest manewr zawracania, dlatego pojazdy jadące od ul. Murawa mogą zawrócić i dalej kierować się na Naramowice. Ponadto podczas prac tymczasowo dopuszczony zostanie skręt z ul. Naramowickiej w ul. Łużycką, co zapewni dojazd do al. Praw Kobiet z ul. Sielawy.

W trakcie robót przesuwane będą również przejścia dla pieszych w obrębie zamkniętego skrzyżowania.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.