Układ komunikacyjny na Naramowicach zmienia się wraz z budową nowej trasy tramwajowej. Aktualnie pasażerowie autobusów korzystają z tymczasowego przystanku Naramowice. Od 1 kwietnia będą mieli już do dyspozycji nowy, docelowy przystanek, z którego będą korzystały autobusy linii numer: 167, 169, 911, 214, 218 i 224.

Zmiana dotyczy autobusów jadących w kierunku centrum miasta. Nowy przystanek Naramowice powstał przy torowisku i po uruchomieniu trasy będzie służył również pasażerom tramwajów. Likwidacja tymczasowego przystanku pozwoli na dalsze prace wykończeniowe w rejonie torowiska, a pasażerowie będą mogli oczekiwać na autobus w komfortowych warunkach.

Autobusy jadące w drugą stronę, czyli w kierunku północnym, w dalszym ciągu korzystać będą z przystanku tymczasowego po wschodniej stronie al. Praw Kobiet, w rejonie sklepu Społem.

Docelowo odcinkiem trasy tramwajowej między ul. Sarmacką a ul. Łużycką będą mogły jeździć także autobusy, co usprawni przesiadki między poszczególnymi środkami transportu.