Poznań przygotowuje się do budowy drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. Nowe torowisko połączy pętlę Wilczak z centrum miasta poprzez ul. Szelągowską i Garbary. Inwestycja ma już ostateczną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, co jest bardzo ważnym krokiem zbliżającym do realizacji zadania.

– Wśród planowanych inwestycji tramwajowych ta trasa jest dla nas priorytetem, bo uzupełni powstający odcinek do ul. Błażeja, co znacząco skróci dojazd do centrum z Naramowic odciążając węzeł przy moście Teatralnym. Dlatego równolegle z toczącymi się pracami pierwszego etapu budowy trasy na Naramowice, przygotowujemy dokumentację potrzebną do realizacji kolejnego etapu. Przed nami starania o pozyskanie środków zewnętrznych, co jest kluczowym zadaniem. Bez takiego wsparcia miasto nie będzie w stanie samodzielnie sfinansować budowy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.  

Nowe torowisko przewidziane jest na odcinku między pętlą Wilczak a skrzyżowaniem ulic: Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Zmieniony zostanie też przebieg torowiska w ciągu ul. Wolnica i Małe Garbary. Prace przedprojektowe trwają od 2018 roku, a wcześniej przeprowadzono analizy przebiegu oraz głównych założeń trasy. W 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne, które określiły oczekiwania mieszkańców i pozwoliły na opracowanie koncepcji końcowej oraz dalsze prace w zakresie decyzji środowiskowej. Obecnie prowadzone są szczegółowe analizy rozwiązań technicznych.

– Proces przygotowawczy przy tak dużych inwestycjach jest równie istotny, co prace budowlane w terenie. Decyzja środowiskowa jest ważnym dokumentem, na podstawie którego będzie można zaprojektować nową trasę i ubiegać się o decyzje administracyjne pozwalające na budowę. Jesteśmy więc gotowi do przejścia w fazę opracowania dokumentacji projektowej, co nastąpi gdy tylko uda się miastu zapewnić środki finansowe – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wśród głównych celów inwestycji jest wzrost dostępności komunikacji publicznej i poprawa połączenia między centrum miasta a osiedlami i terenami w północnej części Poznania. Dzięki komunikacji tramwajowej wzdłuż ulicy Szelągowskiej i Garbary spodziewany jest spadek emisji zanieczyszczeń oraz hałasu za sprawą zmniejszenia liczby osób dojeżdżających do centrum samochodami. Ważnym aspektem będzie także poprawa warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, w tym osób z niepełnosprawnościami, pieszych i rowerzystów.

Długość planowanego torowiska wynosi ponad 3 km. Nowy odcinek swój początek będzie miał przy pętli Wilczak, czyli u zbiegu ulic Słowiańskiej, Szelągowskiej i Naramowickiej. Następnie tramwaj pojedzie ulicą Szelągowską, a później ul. Garbary, aż do skrzyżowania z ul. Małe Garbary i Estkowskiego. Przystanki tramwajowe będą wyznaczane w pobliżu obecnie istniejących miejsc zatrzymywania się autobusów. Prace obejmą także układ drogowy, w tym przebudowę skrzyżowań, jezdni, chodników i infrastruktury rowerowej. W zakres zadania wchodzi również przebudowa torowiska w ciągu ul. Małe Garbary na odcinku od pl. Wielkopolskiego do skrzyżowania z ul. Garbary i ul. Estkowskiego. 

Zmieni się także układ komunikacyjny w rejonie dworca kolejowego Poznań Garbary. W planach jest wyznaczenie miejsc postojowych wraz ze stanowiskami ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc dla taxi i carsharingu, stanowisk ładowania autobusów elektrycznych. W rejonie przystanku kolejowego Poznań Garbary tramwaj pojedzie pod torowiskiem kolejowym, a zaprojektowane rozwiązania zapewnią sprawną i wygodną przesiadkę między tramwajem oraz koleją. Prace obejmą także sieci uzbrojenia terenu, w tym infrastrukturę podziemną, oświetlenie itp. Realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości budżetowych Miasta Poznania, a także ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.