Postępy wynikające z intensywnych prac na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice wraz z układem drogowym wiążą się z koniecznością zmian organizacji ruchu, które planowane są na sobotę 26 czerwca.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Zrealizowano już ok. 65 proc. całego zadania obejmującego plac budowy między pętlą Wilczak a ul. Błażeja. Najbardziej zaawansowane prace są pomiędzy pętlą Wilczak a ul. Lechicką, dzięki czemu tramwaj będzie mógł w pierwszej kolejności dojechać do przystanku Włodarska. Aktualnie na tym odcinku prowadzone są roboty wykończeniowe, takie jak układanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej czy budowa dróg rowerowych i chodników. Montowane są również wiaty przystankowe oraz elementy małej architektury, czyli m.in. ławki. Jednocześnie prowadzone są testy sygnalizacji świetlnej i szlifowane są szyny. Torowisko tramwajowe na odcinku do ul. Włodarskiej wymaga jedynie ułożenia mat rozchodnikowych w rejonie bloku os. Kosmonautów 21.

Postępują również prace na dalszych odcinkach. Przykładem jest skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej, gdzie powstaje dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Widać tam już filary planowanego wiaduktu. Planowane zmiany organizacji ruchu pozwolą na dalsze prace, m.in. montaż elementów konstrukcyjnych obiektu.

Planowane na 26 czerwca zmiany dotyczą kilku miejsc. – Musimy liczyć się ze znaczącymi zmianami w kilku miejscach. Postęp prac na placu budowy wiąże się z koniecznością zamknięcia ul. Błażeja i skrętu z ul. Lechickiej w ul. Murawa, gdzie rozpoczniemy przebudowę skrzyżowania. Mamy też dobre wiadomości, bo jednocześnie otwieramy ul. Naramowicką na odcinku od ul. Serbskiej do Lechickiej ? częściowo jednokierunkowo, południową łącznicę powstającego węzła Lechicka/Naramowicka oraz fragment tzw. ul. Nowej Stoińskiego w rejonie os. Łokietka ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ostatni przystanek powstającej trasy tramwajowej na Naramowicach będzie przy ul. Błażeja. Wprowadzona tam 26 czerwca zmiana organizacji ruchu polegać będzie na zamknięciu przejazdu ul. Błażeja między ul. Naramowicką i Jasna Rola. Objazd poprowadzony zostanie nowo wybudowaną tzw. ul. Nową Stoińskiego i dalej przez ul. Jasna Rola. Dojazd do posesji nr 4 i 6 przewidziany jest od strony ul. Naramowickiej, natomiast pod adresy od nr 10 wzwyż – od strony ul. Jasna Rola (oba częściowo przez plac budowy). Piesi i rowerzyści w dalszym ciągu będą mogli poruszać się zamkniętym dla kierowców odcinkiem ul. Błażeja. Nie będą natomiast mogli jeszcze korzystać z tzw. ul. Nowej Stoińskiego ze względu na trwające prace wykończeniowe, droga ta dostępna będzie tylko dla kierowców. W dalszym etapie prac przywrócony zostanie ruch wahadłowy na wysokości skrzyżowania ul. Nowej Stoińskiego i Naramowickiej, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem.

Od 26 czerwca inaczej będzie wyglądał przejazd przez ul. Naramowicką na wysokości stacji paliw i sklepu Lidl. Zmieniona zostanie jezdnia wykorzystywana przez kierowców ? tym razem ruch będzie prowadzony wschodnią jezdnią. Zmiany nie będą dotyczyć rejonu skrzyżowania ul. Sarmacka/Nowa Naramowicka oraz Dworska/Karpia. Dojście do posesji przy ul. Naramowickiej 135 i stacji paliw będzie od ul. Sarmackiej, wzdłuż tzw. ul. Nowej Naramowickiej. Wjazd i wyjazd dla stacji paliw będzie w nowym miejscu ? od łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka.

W miejscu skrzyżowania ul. Naramowickiej i Lechickiej powstaje dwupoziomowy węzeł drogowy. Prace podzielone są na etapy tak, by zachowana maksymalnie została przejezdność bez konieczności zamknięcia całego skrzyżowania. Gotowa do przyjęcia pojazdów jest już południowa łącznica węzła, na którą to 26 czerwca przełożony zostanie ruch w ciągu ul. Lechickiej. Takie rozwiązanie pozwoli wyłączyć z ruchu dotychczasowy przejazd i kontynuować tam prace budowlane. Kierujący od strony mostu Lecha w rejonie węzła trafią na rozjazd, gdzie wydzielone będą dwa osobne pasy ruchu do jazdy w prawo, w kierunku Naramowic oraz prosto ul. Lechicką. Taka organizacja ruchu powinna przyczynić się do poprawy sytuacji drogowej w tym rejonie. Dojazd do Piątkowa i os. Łokietka nadal możliwy będzie przez łącznicę przy stacji paliw i dalej tzw. ul. Nową Naramowicką. Ruch pieszych i rowerzystów nie zmieni się.

Budowa węzła Lechicka/Naramowicka wiąże się również ze zmianami w rejonie stacji paliw. Ruch w kierunku ul. Umultowskiej zostanie poprowadzony nową łącznicą przy ogródkach działkowych. Obecna ul. Lechicka na odcinku od ul. Murawa do wysokości stacji paliw będzie służyła jedynie do jazdy w kierunku mostu Lecha. Skręt z ul. Lechickiej w łącznicę prowadzącą do ul. Naramowickiej będzie w dalszym ciągu dostępny wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Dla pojazdów wyjeżdzających z Naramowic pozostaną dwa osobne pasy ruchu. Nadal nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Murawa.

W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa skrzyżowania ul. Lechickiej z ul. Murawa. Od 26 czerwca na ul. Murawa obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy do ul. Lechickiej ? przy zachowaniu możliwości skrętu wyłącznie w stronę mostu Lecha. Zmiana dotyczy odcinka od wyjazdu z pętli autobusowej ?os. Wichrowe Wzgórze?. Wjazd przez ul. Murawa zostanie zamknięty, co wiążę się z otwarciem ul. Naramowickiej między ul. Lechicką a Serbską. Odcinek od ul. Lechickiej do ul. Włodarskiej będzie jednokierunkowy ? w stronę południową, do ul. Serbskiej. Natomiast fragment od ul. Włodarskiej do ul. Serbskiej zostanie oddany do użytku dwukierunkowo. Na ul. Serbskiej w dalszym ciągu będzie dostępna północna jezdnia ? dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej 31-47 w nadal możliwy będzie od ul. Wilczak. Nie będzie przejazdu ul. Naramowicką w relacji północ-południe.

Nastąpi również zamkniecie przejazdu przez ul. Ziarnistą do ul. Naramowickiej, nadal nie będzie możliwy też przejazd przez ul. Włodarską. Dojazd i wyjazd do ul. Ziarnistej i Hawelańskiej będzie możliwy wyłącznie od ul. Lechickiej.

Na skrzyżowaniu ulic Murawa/Lechicka wyłączone z użytku zostaną przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy przed samą ul. Lechicką. Prosimy o korzystanie z przejścia drugą stroną ulicy, w rejonie wyjazdu z os. Wichrowe Wzgórze (przy bloku nr 13).

Wprowadzana 26 czerwca czasowa organizacja ruchu skutkować będzie także zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na ul. Naramowickiej uruchomione zostaną dwa przystanki autobusowe: Lechicka/Naramowicka oraz Włodarska. Szczegółowe informacje na temat zmian tras będzie można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.