W nocy z piątku na sobotę (z 9 na 10 kwietnia) w okolicach os. Kosmonautów będą prowadzone nocne prace związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice, wymagające na czas ich trwania wyłączenia dostaw wody do okolicznych posesji.

Podobne prace, związane z koniecznością wyłączenia dostaw wody, w czasach przed pandemią, gdy poznaniacy wychodzili z domu do pracy i tym samym zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwach domowych w tym czasie było zdecydowanie niższe, prowadzone były w ciągu dnia. Obecnie, w trosce o zapewnienie stałego dostępu do wody,  Aquanet SA realizuje wszystkie planowane oraz inwestycyjne wyłączenia wody tylko i wyłącznie w godzinach nocnych, gdy zapotrzebowanie jest najniższe.

To dlatego prace wymagające wyłączenia dostaw wody przy budowie tramwaju na Naramowice w rejonie os. Kosmonautów będą prowadzone od godziny 22.00 w piątek do 5.00 w sobotę (godziny wyłączenia są szacunkowe). W tym czasie bieżąca woda nie będzie dostarczana do budynków zlokalizowanych na os. Kosmonautów 21, 20  oraz ul. Naramowickiej nr 112-100.  Osoby mieszkające pod tymi adresami prosimy o wyrozumiałość i zabezpieczenie zapasu wody na czas prowadzenia prac.

Postępująca budowa trasy tramwajowej na Naramowice wymaga również wprowadzenia kolejnych, kosmetycznych tym razem, zmian w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. Łużyckiej z Naramowicką.  Ze względu na budowę kanalizacji kablowej, z piątku na sobotę (z 9 na 10 kwietnia), chodnik i droga rowerowa wzdłuż ul. Łużyckiej, na wysokości centrum handlowego, zostaną zawężone, a ruch – odbywający się dotąd osobnym chodnikiem i drogą rowerową ? będzie prowadzony od tego czasu wspólnym dla tych użytkowników ciągiem pieszo-rowerowym.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.