Postępy prac na placu budowy tramwaju na Naramowice niosą kolejne zmiany organizacji ruchu. Tym razem dotyczą ulic Lechickiej i Naramowickiej (w rejonie przyszłej ul. Nowej Stoińskiego, czyli na wysokości posesji nr 172 oraz 213). Planowany termin wdrożenia czasowej organizacji ruchu to noc z 13 na 14 listopada (z piątku na sobotę).

Na fragmencie ulicy Lechickiej, za osiedlem Wilczy Młyn a przed skrzyżowaniem z ul. Naramowicką, powstanie przewiązka. To rozwiązanie polegające na przełożeniu ruchu w obu kierunkach na południową stronę przy jednoczesnym wyłączeniu północnej jezdni. Od 14 listopada prowadzone będą prace związane z budową takiego układu tymczasowego, głównie w pasie rozdziału ul. Lechickiej, co nie powinno powodować znaczących utrudnień dla kierowców.

Przełożenie ruchu na przewiązkę nastąpi niezwłocznie po jej wykonaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mogły rozpocząć się prace nad włączeniem ul. Lechickiej w nowy układ powstającego węzła na skrzyżowaniu z ul. Naramowicką. Będzie to dwupoziomowy układ dróg, dzięki któremu tramwaj przejedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką.

14 listopada wprowadzony zostanie również zakaz skrętu w prawo z ul. Lechickiej w ul. Naramowicką dla jadących od ul. Murawa i Naramowic.Objazd poprowadzony zostanie przez ul. Hawelańską i dwukierunkowo przez Naramowicką po wybudowanej w ostatnim czasie drodze technologicznej. W następstwie zmian kierowcy jadący od ul. Lechickiej nie będą mogli skręcić do sklepu Biedronka przy ul. Naramowickiej.

Zmiany wpłyną również na ruch pieszych i rowerzystów. Zmierzając od Naramowic do przejścia w ciągu ul. Lechickiej (które pozostanie w niezmienionej lokalizacji) poruszać się będą wschodnią stroną ul. Naramowickiej (do tej pory po zachodnią), a dalej w kierunku os. Kosmonautów i Wilczego Młyna przy boisku oraz blokach nr 20 i 21 (szczegóły na załączonej mapie). Planowane zmiany organizacji ruchu pozwolą na budowę południowych łącznic węzła, które są zaprojektowane wyżej niż obecna ul. Naramowicka.

Na wysokości ul. Naramowickiej nr 172 oraz 213, przed skrzyżowaniem z ul. Bolka, 14 listopada rozpoczną się prace przygotowawcze, w ramach których powstanie układ tymczasowy zaprojektowany jako droga równoległa do istniejącej ul. Naramowickiej. Prace są związane z przebudową rejonu przyszłego skrzyżowania ul. Nowej Stoińskiego i Naramowickiej. Pierwszym elementem będzie wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która wprowadzi zakaz parkowania po wschodniej stronie ul. Naramowickiej.Uwaga! Właścicieli pojazdów prosimy o przeparkowanie samochodów do nocy z 13 na 14 listopada. Po wyjeździe/usunięciu pozostawionych tam pojazdów będzie możliwe rozpoczęcie prac i wyłączenie wschodniego chodnika ul. Naramowickiej.

Na tym etapie zmiany dotyczyć będą głównie ruchu pieszego, który będzie odbywał się wyłącznie zachodnią stroną ul. Naramowickiej, ale dojść do posesji będzie można również wschodnią stroną. Do posesji przy ul. Naramowickiej nr 172 i 176A-D należy kierować się od strony ul. Bolka oraz przez wyznaczone przejście w rejonie ul. Naramowickiej 215, a pod numery 164-172 wyłącznie od ul. Rubież.

W czasie robót może nastąpić konieczność czasowego zawężenia ul. Naramowickiej i wprowadzenia ruchu wahadłowego, którym kierować będą osoby uprawnione.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.