Pierwszy fragment nowego torowiska został już ułożony w rejonie parku Kosynierów, czyli przy pętli Wilczak i os. Pod Lipami. Najpierw zamontowano specjalne elementy konstrukcyjne, na których ułożone są już betonowe podkłady i szyny. Wytyczono także miejsca na słupy, na których docelowo zawieszona zostanie sieć trakcyjna. Tramwaj z pętli Wilczak pojedzie tym torowiskiem w przyszłości do ul. Błażeja na Naramowicach. W środę postępy na placu budowy sprawdzał zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Przebieg trasy na odcinku winogradzkim jest już bardzo dobrze widoczny. Cieszymy się, że po około czterech miesiącach od rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych ułożone są pierwsze fragmenty torowiska, którym tramwaj pojedzie na Naramowice. Skupiamy się jednak nie tylko na rejonie parku Kosynierów, bo prace prowadzone są niemal na całym, ponad trzykilometrowym placu budowy ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes PIM.

Obecnie trwają przygotowania do montażu pierwszych elementów torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Naramowickiej, które w dalszym ciągu przejezdne dla kierowców jest tylko na północnej stronie. W kolejnym etapie prac ruch przełożony zostanie na drugą stronę skrzyżowania (po wybudowaniu torowiska). Na odcinku między ul. Serbską a Włodarską kontynuowane są prace nad sieciami podziemnymi i formowaniem tzw. koryta tramwajowego, czyli miejsca na torowisko. Między ul. Włodarską a Lechicką także tworzone jest koryto, ale w tym przypadku na drogę. Prace nad przebudową i budową uzbrojenia terenu prowadzone są również na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej z Lechicką, gdzie powstaje także łącznik z ul. Lechickiej do ul. Dworskiej. Docelowo będzie tu węzeł z dwupoziomowym układem dróg, dzięki któremu tramwaj przejedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. Miejsce dla tramwaju jest także przygotowywane na odcinku od ul. Sarmackiej do Łużyckiej ? trwa zagęszczanie gruntu. 

Przy pętli Wilczak i ulicy Jasna Rola zakończono już prace nad fundamentami pod stacje prostownikowe, które będą zasilały przyszłą trasę tramwajową.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wyburzanie ostatniego budynku kolidującego z przebiegiem trasy, który znajduje się przy ul. Naramowickiej 149. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

W dalszym ciągu na zamkniętym fragmencie ul. Naramowickiej zapewnione są przejścia i możliwość przejazdu dla rowerzystów, ale ze względu na dynamikę trwających robót, zmiany w sposobie poruszania mogą być konieczne nawet w ciągu dnia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Uruchomienie części trasy tramwajowej do przystanku ?Włodarska? planowane jest w przyszłym roku, a całości do ul. Błażeja na Naramowicach ? wiosną 2022 r.