Postęp prac związanych z budową nowej trasy tramwajowej na Naramowice wiąże się z koniecznością zmian organizacji ruchu. Najbliższe wprowadzone zostaną w nadchodzący weekend. Planowane są w rejonie ul. Błażeja na północy trasy, na ul. Naramowickiej (przyszłe skrzyżowanie z ul. Nową Stoińskiego) oraz ul. Przełajowej przy pętli tramwajowej Wilczak. Zmiany nie będą wiązały się ze znaczącymi utrudnieniami, jednak prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie.

W nocy z 14 na 15 sierpnia (z piątku na sobotę) na ul. Błażeja zostanie wygrodzone pobocze ze względu na przygotowania wyjazdu z placu budowy. Wyłączenie dotyczyć będzie południowej jezdni pobocza ul. Błażeja, na krótkim odcinku od ul. Bogusza w stronę ul. Jasna Rola. Ulica w dalszym ciągu pozostaje przejezdna wraz z możliwością przejścia po północnej stornie jezdni. Docelowo przy ul. Błażeja wybudowany zostanie przystanek końcowy nowej trasy tramwajowej.

Również w nocy z 14 na 15 sierpnia planowane są wygrodzenia na ul. Naramowickiej w okolicy budynku nr 213. To miejsce, w którym w przyszłości ul. Naramowicka będzie krzyżować się z planową ul. Nową Stoińskiego za os. Władysława Łokietka, czyli przedłużeniem obecnej ul. Stoińskiego. Wygrodzony zostanie chodnik wzdłuż zachodniej części ul. Naramowickiej, a ruch pieszych będzie odbywał się drugą stroną ulicy.

Z kolei w rejonie pętli Wilczak, również w nocy z 14 na 15 sierpnia, wyłączony z ruchu zostanie niewielki odcinek ul. Przełajowej. To ostatni, ok. 50 metrowy fragment przylegający do pętli. Wyłączenie spowoduje brak możliwości zawracania na placu, natomiast nie ograniczy dojazdów do posesji.

Ponadto w związku z koniecznością optymalizacji procesu budowlanego, od 18 sierpnia z przyczyn technologicznych tymczasowo będą wykonywane prace nocne na odcinku ul. Naramowickiej między ulicami Serbską i Lechicką. Prace obejmą budowę sieci uzbrojenia terenu i będą prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z postępu robót.