W piątek 24 lipca planowana jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Obrońców Tobruku, która związana jest z budową trasy tramwajowej na Naramowice i węzła Lechicka/Naramowicka. Dzięki planowanej zmianie będzie można zawrócić na ul. Lechickiej w rejonie ul. Obrońców Tobruku na Wilczym Młynie.

Planowana na 24 lipca optymalizacja ruchu umożliwi manewr zawracania pojazdom poruszającym się ul. Lechicką w kierunku mostu Lecha, które jadą na Naramowice, a obecnie pozbawione są takiej możliwości ze względu na trwające prace w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej.

Wprowadzenie możliwości wykonania manewru zawracania jest kolejnym elementem optymalizacji czasowej organizacji ruchu i powinno usprawnić ruch w tym rejonie. W trakcie wprowadzania nowego oznakowania prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.