Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na Naramowicach i Winogradach, związane są z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz z drogami oraz węzłem Lechicka/Naramowicka, są w dalszym ciągu, na bieżąco monitorowane. Jednostki miejskie odpowiedzialne za transport, na podstawie obserwacji i otrzymywanych zgłoszeń, będą wciąż analizowały sytuację  i w razie potrzeby podejmą decyzję co i jak należy zoptymalizować we wprowadzonych zmianach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowe, roboty ziemne i prace związane z uzbrojeniem terenu. Między ul. Słowiańską i Lechicką dodatkowo trwa  porządkowanie terenu po przejęciu nieruchomości. Do rozpoczęcia prac przygotowany jest także odcinek między ulicami Sarmacką i Błażeja.

W związku z realizacją inwestycji od 30 maja ul. Naramowicka jest zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej. Zmiany obejmują także skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej oraz ulice, na których wytyczono nowe buspasy. Ich zadaniem jest dostosowanie komunikacji miejskiej do objazdów.

Na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Lechickiej zakończyły się prace związane ze sterowaniem sygnalizacji świetlnej. Została ona dostosowana do zmiany, w wyniku której dwa pasy ruchu na ul. Serbskiej służą do skrętu w lewo, w ul. Lechicką, a trzeci ? do skrętu w prawo, w stronę mostu Lecha. Takie rozwiązanie wprowadzono z myślą o kierowcach korzystających z objazdu zamkniętych odcinków ul. Naramowickiej, który prowadzi ul. Serbską i Lechicką.

Ze względu na wzmożony ruch pojazdów wprowadzono dodatkowe zmiany w programie sygnalizacji świetlnej, które powinny usprawnić przejazd w kierunku mostu Lecha (jego działanie w dalszym ciągu będzie monitorowane). Ponadto Miejski Inżynier Ruchu, analizując obecną sytuację na drogach, podjął decyzję o rezygnacji z zakazu poruszania się pojazdów o masie powyżej 16 ton na ul. Lechickiej w godzinach szczytu, co jest związane również z planowanym remontem w ciągu ul. Niestachowskiej, w rejonie ul. św. Wawrzyńca.

Buspasy zostały uzupełnione o oznakowanie DOP pozwalającym na jazdę także rowerom, motorom, motocyklom, pojazdom elektrycznym, taksówkom i służbom miejskim. W tym miesiącu powstały również śluzy autobusowe na skrzyżowaniach Wilczak/Szelągowska/Słowiańska oraz Murawa/Słowiańska, które dopełniają siatkę buspasów. W planach jest wytyczenie kolejnych usprawnień dla komunikacji autobusowej na ul. Garbary, na odcinku między przystankiem autobusowym Garbary i ul. Estkowskiego. Zmiany będą uzupełnieniem powstałej siatki buspasów na północy Poznania, a także nowego buspasa na ul. Garbary w centrum miasta.

Przypominamy, że przejezdne pozostają ulice przecinające zamknięte odcinki ul. Naramowickiej, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji został zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów. W zależności od postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami. Informacja o bieżących zmianach w poruszaniu się pieszych i rowerzystów zamieszczana jest na opłotowaniu budowy.

Na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Naramowickiej ruch poprowadzony został specjalnymi łącznicami przy stacji paliw Lotos oraz w ciągu ul. Lechickiej, w relacji wschód-zachód. Jezdnia ul. Lechickiej została poszerzona pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw, by mogły tędy przejeżdżać autobusy. W przeciwieństwie do pozostałych pojazdów, mogą one skręcić z ul. Lechickiej od strony mostu Lecha w lewo w ul. Murawa oraz w lewo w ul. Naramowicką, z wykorzystaniem łącznika przy stacji paliw Lotos.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Więcej informacji o zmianie organizacji ruchu oraz o inwestycji na stronie tramwajnanaramowice.pl.