Przy ul. Karpiej na Naramowicach planowana jest budowa przystanków i pętli autobusowej, które uzupełnią układ komunikacyjny w tej części miasta. Główną osią będzie powstająca trasa tramwajowa, a autobus ułatwi dojazd na przystanek i przesiadkę mieszkańcom rejonu ul. Karpiej.

? Na Naramowicach, po otwarciu trasy zmieniony zostanie przebieg części linii autobusowych, tak żeby dowoziły one mieszkańców do tramwaju a nie bezpośrednio do centrum. To modelowe rozwiązanie, z powodzeniem zastosowane w przypadku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju lub trasy na Franowo, gdzie tramwaj także stanowi oś komunikacji. Projekt dla pętli na ul. Karpiej jest przykładem działania perspektywicznego na rzecz przyszłego, docelowego układu komunikacyjnego, jaki będzie wprowadzany na Naramowicach po realizacji II etapu trasy tramwajowej ? wskazuje Jan Gosiewski, dyrektor ZTM Poznań.

Ulica Karpia ma swój początek na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Sarmackiej, a kończy się na terenach nadwarciańskich. Obecnie okolica ta silnie rozbudowuje się i przybywa w niej mieszkańców, stąd potrzeba poprowadzenia tu linii autobusowych.

– Od kwietnia trwają prace projektowe, których efektem będzie przedstawienie rozwiązań i niezbędnych robót do zrealizowania, by autobusy mogły obsługiwać ten rejon Naramowic. Mamy już za sobą np. testowe przejazdy autobusów w terenie i pomiary ruchu na kluczowych skrzyżowaniach. Podczas wizji lokalnej określono też jakość nawierzchni dróg. Na podstawie zebranych informacji można przystąpić do projektowania przystanków i pętli autobusowej ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Film powstał dzięki współpracy spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie i Rady Osiedla Naramowice.

Wykonawca dokumentacji projektowej przeprowadził już analizę sytuacyjno-drogową ul. Karpiej, a także pobliskiej ul. Dworskiej. W ramach analizy przejezdności wykonano pomiary ruchu na skrzyżowaniach znajdujących się na potencjalnych trasach autobusów: Naramowickiej, Sarmackiej i Karpiej oraz Karpiej i Dworskiej. Analizy wykazały, że należy oba skrzyżowania przebudować tak, by mogły tędy przejeżdżać autobusy przegubowe (o długości 18 metrów). Skrzyżowanie ul. Karpiej i Dworskiej zostanie przebudowane przez Zarząd Dróg Miejskich, a testy przejezdności potwierdziły założenia przyjęte w opracowanej już na zlecenie tej jednostki dokumentacji projektowej, również w zakresie budowy wyniesionego skrzyżowania w rejonie ul. Karpia 17.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Przy ul. Karpiej planowane są dwie pary przystanków oraz pętla autobusowa, która przewidziana jest za ostatnim z budynków przy tej ulicy, ok. półtora kilometra od planowanego przystanku tramwajowego przy ul. Sarmackiej. Przewidziano tam także budowę budynku socjalnego dla kierowców oraz zadaszonego parkingu rowerowego typu Bike&Ride.

Zebrana dokumentacja wskaże optymalne rozmieszczenie przystanków oraz parametry pętli autobusowej. Realizacja zadania uzależniona jest jednak od możliwości finansowych miasta.