Rozpoczynają się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice i nowego układu drogowego. Zmieni się organizacja ruchu na ul. Naramowickiej. W ciągu roku dwukierunkowe Moderusy Gamma dojadą do przystanku przy ul. Włodarskiej, a za dwa lata do końcowego przy ul. Błażeja.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– W nocy z 29 na 30 maja rozpoczną się zasadnicze prace przy niewątpliwie największej i jednej z najważniejszych inwestycji w naszym mieście, szczególnie wyczekiwanej przez mieszkańców Naramowic. Jest ona dobrze przygotowana i zaplanowana, co przełoży się na jej szybką realizację. Dzięki temu już za dwa lata będzie można z północy Poznania dojechać w kilkanaście minut tramwajem do centrum – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Generalny wykonawca przejął już plac budowy od pętli Wilczak do ul. Lechickiej. Wkrótce rozpoczną się prace m.in. przy frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej, roboty ziemne oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

– Ważna jest koordynacja działań związanych z tą i innymi inwestycjami. Pod koniec zeszłego roku oddana została do użytku postawiona od nowa północna część mostu Lecha. Przygotowano także kompleksową siatkę buspasów i objazdów w północnej części miasta – dodaje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Po powstaniu tymczasowych łączników na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej oraz wytyczeniu siatki buspasów, zaczną się zasadnicze prace związane z budową nowych odcinków trasy tramwajowej na Naramowice. Miasto otrzymało już decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

– To bardzo istotny krok w całym procesie inwestycyjnym, bo można przystąpić do budowy nowych odcinków trasy. Oczywiście rozpoczęcie zasadniczych robót to bardzo ważne wydarzenie, ale tak naprawdę prace nad inwestycją trwają już od dawna. To m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, przebudowa pętli Wilczak, badania archeologiczne, wyburzenia kolidujących budynków, a także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu z siatką buspasów. Wykonawca zadeklarował, że jest gotów przeprowadzić kolejne prace tak, byśmy już za rok mogli dojechać tramwajem do ul. Włodarskiej ? mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmiana organizacji ruchu

Z powodu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, w nocy z 29 na 30 maja ul. Naramowicka zostanie zamknięta na dwóch odcinkach: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów (w zależności od postępu robót, może on zostać wytyczony tymczasowymi trasami). Ponadto prace wymagały przeniesienia stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego Wilczak i skorygowania strefy wypożyczeń Włodarska. Zarówno strefa, jak i stacja PRM znajdą się w pobliżu dotychczasowych lokalizacji.

Skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej nie zostanie całkowicie zamknięte, ale znacząco zmieni się organizacja ruchu. W ramach prac przygotowawczych powstają tam specjalne łącznice, które umożliwią wyłączenie centrum skrzyżowania przy zachowaniu części relacji. Jedną łącznicę przewidziano przy stacji paliw Lotos (północno-zachodnia strona). Drugą natomiast w ciągu ul. Lechickiej, w relacji wschód-zachód. Ponadto jezdnia ul. Lechickiej została poszerzona pomiędzy ul. Murawa a wjazdem na stację paliw. Takie rozwiązanie pozwoliło wydzielić infrastrukturę pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych pojazdów, autobusy będą mogły skręcić z ul. Lechickiej od strony mostu Lecha w lewo w ul. Murawa, a także w lewo w ul. Naramowicką z wykorzystaniem łącznika przy stacji paliw Lotos.

Wsłuchując się w głosy mieszkańców oraz rad osiedli, podczas opracowania dokumentacji projektowej uwzględniono postulaty dotyczące m.in. dodatkowych przejść dla pieszych w rejonie os. Łokietka i ul. Bolka, czy skorygowania lokalizacji przystanków.

W ramach zasadniczej zmiany organizacji ruchu, na ul. Lechickiej wprowadzony zostanie zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 16 ton. Będzie obowiązywał na odcinku między ul. Serbską a rondem Obornickim w godzinach szczytu porannego (między 7:00 a 9:00) i popołudniowego (między 15:00 a 18:00).

Priorytet dla komunikacji publicznej

– Komunikacja miejska będzie najlepszym wyborem w czasie objazdów. Jej funkcjonowanie ułatwią wprowadzone w tym miesiącu buspasy. Na czas inwestycji przygotowano ich kompleksową siatkę. Skorzystają z nich autobusy linii obecnie obsługujących Winogrady, Naramowice i Piątkowo. Poruszać się po nich będą mogły także rowery, motory, motocykle, pojazdy elektryczne, taksówki i służby miejskie – zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – W czasie pierwszego etapu zasadniczych prac i zamknięcia ul. Naramowickiej trasy zmienią trzy linie autobusowe – 151, 167 i 911 – które skorzystają z tymczasowych buspasów na ulicach: Lechickiej, Murawa, Słowiańskiej i Szelągowskiej. Zwiększy się również częstotliwość kursowania linii 144 i 146, które dowozić będą mieszkańców Naramowic do Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Warto więc rozważyć pozostawienie samochodu w domu i wybrać komunikację miejską lub rower.

System buspasów usprawni przejazdy autobusów i to nie tylko tam, gdzie poprowadzone objazdem będą linie kursujące dotychczas ul. Naramowicką. Nowe buspasy zaplanowano także na ul. Serbskiej oraz nieco dalej – na ul. Stoińskiego i ul. Wiechowicza, by pasażerowie mogli przesiąść się na przystanku Kurpińskiego na Poznański Szybki Tramwaj. Sieć uzupełnia także buspas na ul. ks. Mieszka I (między ul. Słowiańską i ul. Pułaskiego w stronę centrum). 

Siedem nowych przystanków

Wyczekiwana przez mieszkańców trasa tramwajowa wyprowadzona zostanie z przebudowanej już pętli Wilczak. Następnie pasażerowie będą wsiadać i wysiadać na przystanku Serbska, który znajdzie się po obu stronach skrzyżowania ulicy Naramowickiej i Serbskiej (przystanek w kierunku centrum z południowej strony, w kierunku Naramowic – północnej). Kolejny będzie przystanek przy ul. Włodarskiej, do którego tramwaje będą dojeżdżać wahadłowo już za rok, jeżeli nie ulegnie pogorszeniu sytuacja związana z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym (układ przystanków analogiczny jak w przypadku przystanku Serbska).

Całkowicie nowego kształtu nabierze skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej. Powstanie w tym miejscu dwupoziomowy węzeł drogowy z wiaduktem, którym tramwaj pojedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. Po stronie os. Kosmonautów zaplanowano przystanek Lechicka/Naramowicka.

– Kolejne dwa przystanki na trasie, czyli Naramowice i os. Łokietka, powstaną w miejscach optymalnych pod względem gęstości zaludnienia tych rejonów. Ich lokalizacje uwzględniają także możliwość budowy w przyszłości odnogi tramwajowej na Rubież. Dodatkowo Naramowice będą zintegrowanym przystankiem tramwajowo-autobusowym umożliwiającym przesiadkę ?drzwi w drzwi?. Zakładamy, że przystanki w takim układzie będą lepiej służyły naszym pasażerom ? mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Następnym przystankiem przy skrzyżowaniu Nowej Naramowickiej i Nowej Stoińskiego będzie Jasna Rola. Ostatnim na trasie jest przystanek Błażeja, ale nie będzie to tradycyjna pętla, a tzw. końcówka czołowa przystosowana do obsługi dwukierunkowych tramwajów. Ten przystanek końcowy jest traktowany jako tymczasowy ze względu na plan przedłużenia trasy na północ. Wszystkie nazwy przystanków zostały skonsultowane z radami osiedli. ZTM przychylił się do ich propozycji.

Udostępnienie całej trasy od pętli Wilczak do Błażeja przewidywane jest na wiosnę 2022 roku.

Inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz ?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu?. Jej generalnym wykonawcą konsorcjum, w którego skład wchodzą: firma Gülermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.