Informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego ustalił nazwy dla poszczególnych przystanków na trasie tramwaju na Naramowice. Przychylono się do opinii rad osiedli i licznych głosów mieszkańców biorących udział w internetowej dyskusji.

Podróżując nową trasą pasażerowie będą się zatrzymywali kolejno na przystankach: Wilczak ? Serbska ? Włodarska ? Lechicka/Naramowicka ? Naramowice ? os. Łokietka ? Jasna Rola ? Błażeja.

Pierwszym przystankiem na drodze do Naramowic będzie zmodernizowana pętla tramwajowa na Wilczaku w pobliżu skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Wilczak, Naramowickiej i Szelągowskiej. Nazwa się nie zmieni i będzie brzmiała: Wilczak.

Kolejny przystanek znajdzie się po obu stronach skrzyżowania ulicy Naramowickiej i Serbskiej i będzie nosił miano: Serbska.

Kontynuując podróż w kierunku północnym, następny przystanek ? Włodarska – znajdzie się przy skrzyżowaniu ulicy Naramowickiej z Włodarską. W tym miejscu jest planowana tymczasowa końcówka, do której w pierwszej kolejności będzie można dojechać tramwajem już w 2021 roku (w momencie kiedy wciąż będzie trwała budowa dalszej części trasy).

Kierując się wciąż na północ, tramwaj zatrzyma się na przystanku Lechicka/Naramowicka przed dwupoziomowym węzłem drogowym, który powstanie w miejscu przecięcia się ulic Naramowickiej i Lechickiej. Tramwaj przejedzie bezkolizyjnie wiaduktem nad drogą krajową numer 92.

Jadąc dalej, tramwaj będzie się zatrzymywał na przystanku Naramowice, który umiejscowiony zostanie w całkowicie nowym układzie komunikacyjnym związanym z ulicą Nową Naramowicką, za ulicą Sarmacką (w miejscu, w którym wcześniej znajdowały się garaże), czyli w zupełnie nowej lokalizacji w stosunku do obecnego przystanku o tej samej nazwie.

Nowy przystanek Naramowice będzie w przyszłości najważniejszym węzłem przesiadkowym na Naramowicach. Na wspólnym przystanku autobusowo-tramwajowym będą się zbiegały linie tramwajowe w kierunku Wilczaka i Błażeja oraz autobusowe, obsługujące wschodnią część Naramowic (m.in. projektowaną pętlę autobusową na ulicy Karpiej), a także w kierunku Piątkowa i Winograd.  Na przystanku Naramowice zatrzymywać się będą również autobusy jadące w kierunku Umultowa i Radojewa (w obu kierunkach) oraz tramwaje, które po finalizacji IV etapu inwestycji będą dojeżdżały na przystanek Rubież.

Kolejne trzy przystanki znajdą się pomiędzy osiedlem Władysława Łokietka a obecną zabudową mieszkaniową wzdłuż ulicy Naramowickiej. Ich nazwy będą brzmiały:

– os. Łokietka ? przystanek o dotychczasowej nazwie os. Łokietka I, który znajdzie się za przyszłym skrzyżowaniem ulicy Łużyckiej i ulicą Nową Naramowicką;

Konsekwencją wprowadzenia tej nazwy będzie zmiana nazwy obecnej pętli autobusowej linii 169 – os. Łokietka (zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Stoińskiego), która zmieni nazwę na Łużycka;

Jasna Rola ? przystanek zlokalizowany w rejonie ulicy Jasna Rola i łącznika pomiędzy ulicą Nową Naramowicką a obecną Naramowicką. Ten fragment ma być początkiem przyszłej ulicy Nowa Stoińskiego;

Błażeja ? przystanek zlokalizowany w rejonie ulicy Błażeja. Nie będzie to tradycyjna pętla, lecz pierwszy w Poznaniu ślepo zakończony przystanek końcowy, przystosowany do obsługi dwukierunkowych tramwajów. To właśnie z uwagi na trasę na Naramowice zakupiono nowoczesne pojazdy Moderus Gamma z drzwiami po obu stronach. Końcówka trasy Błażeja jest traktowana jako tymczasowa i będzie funkcjonować od 2022r., do czasu przedłużenia trasy za tory kolejowe w kierunku Umultowa (etap III trasy tramwajowej na Naramowice).