Wynik przetargu, który miał wyłonić Inżyniera Kontraktu dla budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka, jest już prawomocny. Oznacza to, że spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie może rozpocząć procedurę zmierzającą do podpisania umowy ze spółką Sweco Consulting, która przedstawiła w przetargu najkorzystniejszą ofertę.

Przypomnijmy, że do przetargu stanęły cztery podmioty. Spółka Sweco Consulting zaproponowała najniższą cenę i uzyskała jednocześnie największą liczbę punktów za zaproponowane działania w trakcie inwestycji oraz doświadczenie personelu.Pozostali uczestnicy przetargu, po wyborze najkorzystniejszej oferty,mieli prawo do złożenia odwołania, z którego nie skorzystali.

Wyłoniony w przetargu podmiot do końca kwietnia 2022 roku będzie zarządzał kontraktem w imieniu inwestora, a także świadczył usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu będzie kolejnym krokiem w realizacji pierwszego etapu najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania. Inwestycja ta, realizowana w ramach projektów ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz ?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu?, jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.