Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka zostały już zgromadzone. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały ostatnią niezbędną do rozpoczęcia inwestycji umowę. Jest to umowa z Inżynierem Kontraktu ? spółką Sweco Consulting.

Przypomnijmy, że do przetargu, którego celem było wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji, stanęły cztery podmioty. Spółka Sweco Consulting zaproponowała najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów za zaproponowane działania w trakcie inwestycji oraz doświadczenie personelu.

Wyłoniony w przetargu podmiot do końca kwietnia 2022 roku będzie zarządzał kontraktem w imieniu inwestora, a także świadczył usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.

Jest to pierwszy etap najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania. Realizowany jest w ramach projektów ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu?, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.