Najważniejsza dla mieszkańców północnego Poznania inwestycja wkracza w etap realizacji. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Jest nim wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

– Chciałbym przede wszystkim podziękować dwóm osobom, dzięki których determinacji ten projekt jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Przede wszystkim Maciejowi Wudarskiemu, mojemu zastępcy. Wiem ile włożył w to trudu i bardzo się cieszę, że nie uległ presji mieszkańców, a szczególnie mediów, by przyspieszyć prace przygotowawcze. Właśnie dobre przygotowanie, jak np. w przypadku estakady katowickiej, pozwalało na sprawne realizowanie inwestycji.  Drugą osobą, dzięki której ten projekt nie byłby tak dobrze przygotowany, był prezes PIM Paweł Śledziejowski – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – To był i jest priorytetowy projekt dla Poznania. Liczę, że wykonawcy udźwigną ten ciężar, bo oczekiwania społeczne są bardzo duże.

Inwestycja realizowana w formule „projektuj – buduj” będzie kosztować niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł dołoży do niej Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”, drugi – „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Efektem realizacji tych projektów będzie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami). Na trasie tramwaju zlokalizowanych będzie 8 przystanków.

Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

– Działamy już w Polsce prawie dziesięć lat. Budowaliśmy i kontynuujemy realizację metra w Warszawie. Będziemy budować tunel w Świnoujściu. Wiemy, jak projekt, który będziemy realizować w Poznaniu, jest ważny dla mieszkańców i miasta. Jesteśmy gotowi. Projekt zaczęliśmy wykonywać jeszcze przed podpisaniem umowy – wyjaśniał Bülent Özdemir, reprezentujący Gülermak A??r Sanayi ?nşaat ve Taahhüt A.Ş.

– Połączyliśmy siły z firmą Gülermak, bo jak już powiedział prezydent Jaśkowiak, w tym ciężkim okresie firmy muszą sobie pomagać i łączyć siły, żeby podołać takim dużym zadaniom. Nasze doświadczenie, między innymi przy budowie tras tramwajowych w Bydgoszczy i Łodzi, będziemy się starali wykorzystać przy tym projekcie. Życzę wszystkim – inwestorowi, partnerowi, zamawiającemu – żebyśmy wspólnie pracowali i z sukcesem zakończyli tę inwestycję – podsumował Wojciech Pater, prezes Mosty Łódź S.A.

Szybciej, sprawniej, bezpieczniej

Kompletna dokumentacja budowlana, wraz z prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi, ma być gotowa w pierwszym kwartale 2020 roku. Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze prace na placu budowy. Roboty budowlane mają zakończyć się do końca 2021 roku, a po fazie odbiorów – najpóźniej wiosną 2022 roku – nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego.

Inwestycja będzie miała kluczowe znaczenie dla komunikacji w mieście. Dzięki niej, mieszkańcy północnych dzielnic Poznania, jeszcze dziś zmagający się z korkami na drogach dojazdowych do centrum, będą mogli dojechać do niego znacznie szybciej i wygodniej. Komunikacja zbiorowa będzie mogła działać sprawniej i w związku z tym będzie prawdziwą alternatywą dla ruchu samochodowego. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz poziom hałasu.

Poprawi się również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którzy zyskają nie tylko wydzieloną trasę tramwajową, ale też nową lub zmodernizowaną infrastrukturę drogowo-rowerową.

Nowe tory i drogi

Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura torowa i sieć trakcyjna na pętli Wilczak. Od pętli do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukty – drogowy oraz tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowo projektowanej ul. Nowa Naramowicka.

Powstanie nowy układ drogowy, a istniejący – w związku z włączeniem tramwaju – zostanie przebudowany. Takie zmiany pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Ulica Naramowicka – od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej – zyska nową nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. Serbskiej do węzła Naramowicka zostanie kompleksowo przebudowana. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania ulicy Naramowickiej z Serbską, a także z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego skrzyżowania ulic Naramowickiej z Lechicką powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy. Od tego miejsca do ul. Błażeja, na zachód od obecnej Naramowickiej, przebiegać będzie ul. Nowa Naramowicka. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacką i Karpia, Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna Rola do Naramowickiej. Przebudowa dotknie również skrzyżowania ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

Prace przygotowawcze kluczowe

Przygotowania do tej jednej z najważniejszych inwestycji miejskich rozpoczęły się już wiele miesięcy temu. Miasto sukcesywnie przejmuje nieruchomości pod budowę trasy tramwajowej. Jeszcze przed rozpisaniem przetargu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrealizowała szereg czynności przygotowawczych, które ułatwią i usprawnią prace projektowe i budowlane.

Opracowano koncepcję techniczną, zaktualizowano mapę zasadniczą wraz ze skanowaniem terenu pod kątem występowania elementów niezinwentaryzowanych oraz przygotowano analizę możliwości zasilania trasy tramwajowej.

Przeprowadzono również badania terenowe, w tym analizę ornitologiczną w rejonie przyszłego, dwupoziomowego skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej oraz inwentaryzację drzew i krzewów, a także dokonano wycinki części drzew.

Sama inwestycja została podzielona na pięć podstawowych odcinków, w ramach, których wyodrębniono część obejmującą budowę trasy tramwajowej oraz część zawierającą przebudowę lub budowę układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jego odpowiednim uzbrojeniem i przebudową kolizji.

Zamawiający pozostawił wykonawcy dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, które odcinki będą realizowane równolegle, które samodzielnie i w jakiej kolejności. Kluczowe jest jednak, żeby realizacja inwestycji przebiegała funkcjonalnie, postępując od pętli Wilczak w stronę Naramowic i skończyła się do końca 2021 roku, zaś wiosną 2022 roku można było korzystać zarówno z linii tramwajowej, jak i układu drogowego.