Ul. Naramowicka 149

Nieruchomość stanowi własność Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice. Miasto nabędzie budynek (12 lokali) od Spółdzielni lub przejmie w trybie „specustawy” drogowej po wyprowadzeniu najemców Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tej chwili zajętych jest jeszcze 8 lokali. Miasto Poznań czeka na realizację porozumienia z KOWR ws zwolnienia tych pomieszczeń.

Ul. Naramowicka 149a

W budynku przy Naramowickiej 149a znajduje się 12 mieszkań, w tym 10 było własnością osób indywidualnych (są już przejęte lub będą przejęte do 31.01.2019 przez Miasto Poznań), a 2 lokale mieszkalne stanowią własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i są wynajmowane. Dla jednego z nich Miasto przygotowuje już dokumentację niezbędną do przejęcia. W przypadku drugiego Miasto Poznań czeka na ostateczne informacje na temat jego statusu.

Ul. Sarmacka 1

3 lokale w budynku zostały już przejęte przez Miasto Poznań. Planowane przejęcie czwartego nastąpi do 31 sierpnia 2018.

Ul. Bolka 6

Umowa kupna nieruchomości zostanie podpisana po zebraniu przez Sprzedającego kompletu dokumentów.

Ul. Czarna Rola 4

Trwają negocjacje z właścicielem nt. zamiany nieruchomości. Grunt zamienny należący obecnie do Miasta Poznań został już wytypowany. Strony są w trakcie ustalania szczegółów transakcji.

Teren SM Naramowice ? obiekty użytkowe

Prawo własności wydzielonego terenu przeszło z mocy prawa (art. 98 UGN) na rzecz Miasta Poznania. Obecnie trwają czynności związane z wpisem w księdze wieczystej Miasta Poznania jako właściciela. Miasto wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu/dzierżawy (garaże, kioski) ? umowy z najemcami/dzierżawcami zostaną podpisane na około 12 miesięcy z terminem wcześniejszego ich wypowiedzenia. Odszkodowanie zostanie ustalone w rokowaniach na podstawie operatu szacunkowego. Szacunkowa wartość to 1,8 mln zł.

Park Kosynierów

Ze względu na konieczność uzyskania przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową Winogrady dodatkowej dokumentacji, przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej kupna przez Miasto Poznań części Parku niezbędnej do budowy trasy tramwaju został przesunięty na wrzesień br.

Teren niezabudowany przy ul. Jasna Rola

Nieruchomość została już przejęta przez Miasto Poznań.

Ul. Jasna Rola 16

Nieruchomość została przejęta przez Miasto Poznań 27 lipca br.