3 sierpnia 2018 komisja przetargowa otworzyła oferty, które wpłynęły do przetargu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie na budowę trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Złożyły je dwa podmioty.

Konsorcjum firm: Gülermak z Ankary, Mosty Łódź i Gülermak sp. z o.o., realizację pierwszego etapu najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania wyceniło na 379 956 682 zł i 31 gr. To ok. 15 proc. więcej, niż na realizację inwestycji przewidział zamawiający. Druga, droższa oferta, złożona przez konsorcjum spółek Torpol z Poznania i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia, opiewa na 491 479 455 zł 61 gr.

Oba konsorcja zadeklarowały udzielenie 96-miesięcznej gwarancji i skrócenie terminu wykonania części tramwajowej o 3 miesiące. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Zgodnie z założeniami opublikowanymi w ogłoszeniu przetargowym roboty budowlane powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

Inwestycja realizowana w ramach projektów ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu? oraz ?Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu? jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.