Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) w najbliższych dniach podpisze umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic (od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary) z firmą SWECO Consulting. Żaden z przetargowych konkurentów zwycięskiej firmy nie wniósł w ustawowym terminie odwołania od wyników postępowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna jest TUTAJ

Oferta SWECO Consulting, poznańskiej spółki należącej do SWECO – wiodącej w Europie firmy doradczej z branży architektonicznej i inżynieryjnej, notowanej na giełdzie NASDAQ – okazała się najkorzystniejsza spośród czterech, jakie wpłynęły do ogłoszonego przez PIM przetargu.

SWECO Consulting za realizację zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 1,4 mln zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert PIM ujawnił, że kwota, jaką ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia to 1,8 mln zł.

W zakres zamówienia wejdzie nie tylko opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic, lecz  również przygotowanie opracowań pomocniczych i uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka trasy.