Bloki przy ul. Naramowickiej 149 i 149a

Z 12 mieszkań w bloku przy ul. Naramowickiej 149a Miasto Poznań już przejęło lub przejmie w najbliższych tygodniach 8 lokali. Z 6 osobami indywidualnymi Miasto podpisało ostateczne umowy sprzedaży, natomiast 2 lokale, gdzie mieszkają najemcy KOWR-u, Miasto przejmie od Ośrodka, o ile ich najemcy nie zdecydują się na ich zakup od KOWR-u. Wówczas Miasto przeprowadzi najemców do lokali znajdujących się w zasobie gminnym. Negocjacje toczą się jeszcze z czterema właścicielami.

Blok przy Naramowickiej 149 należy natomiast do Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice i lokale zajmują w nim najemcy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych będą w najbliższym czasie wspólnie z KOWR przenosić najemców do innych lokali. Po przeprowadzeniu tej operacji budynek będzie wykupiony przez Miasto Poznań. W tej chwili przygotowywany jest operat szacunkowy.

Budynek przy ul. Sarmackiej 1

W budynku przy Sarmackiej 1 znajdują się 4 lokale, z których dwa zostały już wykupione i przejęte przez Miasto, a w przypadku pozostałych cały czas toczą się negocjacje z ich właścicielami.

Nieruchomości przy ul. Bolka, ul. Jasna Rola i ul. Czarna Rola

W kwietniu br. Miasto Poznań przejęło niezabudowane działki przy ul. Jasna Rola. Zakończyły się już negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Bolka 6. Miasto Poznań czeka jeszcze na uzupełnienie i zaktualizowanie przez właściciela dokumentacji niezbędnej do sprzedaży terenu wraz z budynkiem. Sprawa powinna zostać zamknięta do końca lipca br.

Negocjacje dotyczące ostatecznej ceny sprzedaży działek z zabudowaniami toczą się jeszcze z właścicielem nieruchomości przy ul. Jasna Rola 16. Trwają także rozmowy w zakresie nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Czarna Rola 4. Właściciel wyraził wolę jej zbycia jedynie w drodze umowy zamiany.

Obiekty użytkowe i tereny należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice

17 kwietnia br. prawo własności gruntu przeszło na Miasto Poznań. Obecnie Miasto przejmuje prawa i obowiązki wynikające z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na tym terenie. Prowadzi również negocjacje z Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową Naramowice w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości, które szacuje się na ok. 1,8 mln. zł.

Park Kosynierów

Realizacja linii tramwajowej na Naramowice wymaga zajęcia części Parku Kosynierów położonego w pobliżu pętli Wilczak. Warunki sprzedaży terenu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Winogrady zostały już ustalone. Umowa notarialna zostanie zawarta w lipcu br.