Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Przetarg dotyczy II etapu tej inwestycji, czyli trasy prowadzącej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Estkowskiego/Garbary. Szczegóły postępowania dostępne są TUTAJ.

– Jest to kolejny, znaczący etap budowy linii tramwajowej na Naramowice. Po jego realizacji postanie w pełni funkcjonalny układ komunikacyjny. Dzięki połączeniu z Naramowic będzie można dojechać tramwajem bezpośrednio do samego centrum ? mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający przewidział czas do 30 czerwca 2019 roku, natomiast na złożenie ofert, wszyscy potencjalni wykonawcy mają czas do 6 kwietnia b.r., do godz. 12:00.

W ramach zamówienia pozyskana zostanie pełna dokumentacja przetargowa dla trybu realizacji zadania metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrane biuro projektowe, będzie musiało wykonać PFU, którego integralnym elementem będzie wielobranżowa koncepcja techniczna oraz ostateczna decyzja środowiskowa. W pierwszej kolejności zostanie wykonana koncepcja tramwajowa, która jesienią 2018 roku zostanie poddana konsultacjom społecznym. Dokumentacja będzie musiała być również uzgodniona z PKP PLK w ramach tzw. projektu budowy III toru, tj. w rejonie skrzyżowania trasy tramwajowej z wiaduktem kolejowym przy stacji Poznań Garbary.

Ostateczny PFU, zgodnie z umową, powinien zostać odebrany do końca czerwca 2019 roku. Powyższa dokumentacja pozwoli ogłosić postępowanie na wybór Wykonawcy robót z projektowaniem, pod warunkiem że będą zabezpieczone środki na realizację, o które Miasto Poznań stara się w szczególności w ramach funduszy UE.

Planowana trasa zostanie poprowadzona od skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Wilczak, w kierunku południowym wzdłuż ulicy Szelągowskiej, aż do ul. Estkowskiego, której krzyżówka z ul. Małe Garbary zostanie gruntownie przebudowana.