Trwają rozmowy przedstawicieli Miasta Poznań z właścicielami i najemcami nieruchomości oraz lokali użytkowych kolidujących z budową trasy tramwajowej na Naramowice. Udało się już osiągnąć pierwsze porozumienia. W najbliższym czasie podpisane zostaną umowy na nabycie kilku działek, między innymi od spółdzielni mieszkaniowych.

Z 13 lokali w budynkach przy ul. Naramowickiej 149a i Sarmackiej 1, stanowiących własność osób indywidualnych, do wykupu pozostało jeszcze 7. Przedstawiciele miasta rozmawiają także z najemcami 3 lokali w budynku przy Naramowickiej 149a, mającymi umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (dawniej ANR) oraz z mieszkańcami 6 lokali w budynku przy Naramowickiej 149 (właścicielem tego budynku jest SM Naramowice). Wyznaczono już dla nich wstępnie mieszkania w ramach zasobów miejskich i KOWR. Kwestią otwartą pozostaje temat 2 budynków jednorodzinnych przy ulicy Bolka 6 i Jasnej Roli 16. Z właścicielami tych nieruchomości nadal prowadzone są negocjacje cenowe.

Równolegle do rozmów z właścicielami mieszkań i domów, toczą się prace związane z wykupem działek przy ulicy Czarna Rola 6 i terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice. Najprawdopodobniej jeszcze w marcu zostanie podpisana umowa notarialna kupna nieruchomości przy ul. Jasna Rola, niezbędnej do realizacji ulicy Nowej Stoińskiego. Na marzec planowane jest również nabycie działki od PSM Winogrady.

O kolejnych postępach w rozmowach będziemy informować na bieżąco.