W decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu dokładnie określono rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

– Linia tramwajowa będzie przebiegać od pętli tramwajowej Wilczak do przystanku końcowego, zaplanowanego przed skrzyżowaniem ul. Nowej Naramowicka z ul. Błażeja, i będzie miała długość 3 258 metrów. Linię projektuje się jako dwutorową, ale przed końcem odcinka z układu wyodrębniony zostanie dodatkowy, trzeci tor – informuje w decyzji Jolanta Ratajczak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Przedsięwzięcie obejmuje również budowę i przebudowę układu drogowego o całkowitej długości ok. 7 359 m. Prace obejmą ul. Nowa Naramowicka, ul. Nowa Stoińskiego, ul. Lechicką, rondo w rejonie ulic Lechicka – Naramowicka, a także ulice Nowa Błażeja, Hawelańską, Włodarską, Nową Bożydara, Serbską, Czarna Rola, Naramowicką, Dworską, Sarmacką, Łużycką, Murawa, Błażeja oraz ul. Szelągowską.

 

W ciągu planowanej ul. Nowa Naramowicka planuje się budowę pięciu obiektów inżynierskich:

  • wiaduktu tramwajowego nad ul. Lechicką,
  • wiaduktu drogowego w miejscu skrzyżowania z ulicą Nowa Błażeja,
  • wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej Zieliniec – Kiekrz,
  • przepustu w ciągu Różanego Potoku oraz murów oporowych.

– Aby ograniczyć oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia w decyzji nałożono na inwestora m.in. obowiązek zastosowania nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu, wykonania torowiska w technologii szyn bezstykowych, amortyzowanych z wkładkami przyszynowymi – antywibracyjnymi i wyciszającymi. W miarę możliwości technicznych i konstrukcyjnych ma zostać wykonana nawierzchnia tzw. torowiska zielonego – informuje RDOŚ w komunikacie.

Dodatkowo inwestor został zobowiązany do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w pierwszym roku po zakończeniu inwestycji. Ma ona zweryfikować ustalenia dotyczące przewidywanego wpływu inwestycji na środowisko, a także sprawdzić czy zaplanowane w decyzji działania zapobiegawcze przyniosły oczekiwany skutek.

Jak informują przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) całość prac projektowych tej inwestycji powinna zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Do tej pory  m.in. uzgodniono koncepcję techniczną, wykonano studium wykonalności projektu i złożono je wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Trwają przygotowania specyfikacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu budowlanego.

Budowę planujemy rozpocząć w sierpniu przyszłego roku, a zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do końca roku 2021. W I kwartale 2022 roku nastąpią odbiory końcowe i przekazanie trasy do eksploatacji – wyjaśniał w maju, podczas spotkania z mieszkańcami Radojewa i Moraska, Paweł Śledziejowski, prezes PIM.

Jacek Łakomy/Biuro Prasowe UMP