AKTUALIZACJA 17.05.2022 r.

W celu ułatwienia dojazdu, zapadła decyzja o dodatkowym udostępnieniu fragmentu ul. Naramowickiej na odcinku między ul. Dworską a skrzyżowaniem ul. Karpiej i Sarmackiej. Zmiana zostanie wprowadzona w tym samym terminie co zamknięcie odcinka ul. Naramowickiej od ul. Karpiej/Sarmackiej do ul. Sielawy, tj. 18 maja. Kierowcy jadący od strony węzła Lechicka/Naramowicka zmierzając do ul. Dworskiej i Sielawy będą mogli wykorzystać kolejny fragment przebudowanej ulicy.

———————————–

Po oddaniu do użytku trasy tramwajowej do ul. Błażeja, na Naramowicach trwają głównie roboty związane z drogami. W tym miesiącu rozpoczął się remont istniejącej ul. Naramowickiej, która zyska nową nawierzchnię na odcinku pomiędzy ul. Karpią a Hilczer-Kurnatowskiej. Trwają również prace wykończeniowe związane z wiaduktami drogowymi nad ul. Lechicką oraz z południową łącznicą węzła.

Kolejny etap prac na ul. Naramowickiej wiąże się ze zmianą organizacji ruchu, która wprowadzona zostanie w nocy z 17 na 18 maja (z wtorku na środę). Nieprzejezdny będzie fragment ul. Naramowickiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sarmacką i Karpią a ul. Sielawy. Objazd dla samochodów poruszających się do tej pory przez ul. Naramowicką w dalszym ciągu obowiązywał będzie przez al. Praw Kobiet i ul. Hilczer-Kurnatowskiej. Kierowcy mogą korzystać z udostępnionej al. Praw Kobiet na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Hilczer-Kurnatowskiej – przejazd w ograniczonym zakresie jest możliwy obiema jezdniami. Na ul. Hilczer-Kurnatowskiej nadal czynna będzie wyłącznie północna jezdnia. W zależności od postępu robót, przesunięciu mogą ulegać lokalizacje przystanków autobusowych. W kolejnym etapie wykonawca prowadzić będzie prace na odcinku od ul. Hilczer-Kurnatowskiej do ul. Jasna Rola, a następnie ułoży nową warstwę nawierzchni jezdni na całym remontowanym odcinku ul. Naramowickiej.

Podczas zbliżającego się etapu prac, przejezdna pozostanie ul. Łużycka na odcinku od ul. Naramowickiej do al. Praw Kobiet oraz ul. Naramowicka między ul. Łużycką a ul. Jasna Rola i dalej do ul. Hilczer-Kurnatowskiej. Zarówno dojazd jak i wyjazd z ul. Sielawy możliwe będą ul. Łużycką. Dojazd do ul. Karpiej przewidziany jest od strony zachodniej ul. Sarmacką, a od południa przez rondo Karłowskiej-Kamzowej. Natomiast dojazd od północy możliwy będzie przez ul. Łużycką i Perkuna lub przez ul. Dziewanny i Madziarską do ul. Sarmackiej.

schemat zmiany organizacji ruchu – aktualizacja

Od 14 maja obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka. Wyłączony z ruchu został przejazd pod wiaduktami w kierunku ronda Obornickiego, dlatego jadący ul. Lechicką od mostu Lecha na zachód zostali przekierowani na drogę przy markecie i stacji paliw. Wykonawca prowadzi prace związane m.in. z zabezpieczeniem powłok betonowych nowych wiaduktów oraz wykończeniem południowej łącznicy węzła. Przygotowuje się również do przeprowadzenia testów obciążeniowych, co zbliża nas do otwarcia tych wiaduktów. Sytuacja na drogach podlega obserwacjom, a w miarę możliwości jest także optymalizowana. Na skrzyżowaniu ul. Murawa i Lechickiej został zmieniony program sygnalizacji świetlnej, tak, by można było zminimalizować skutki zmiany organizacji ruchu i zwiększonego natężenia na północnej łącznicy węzła. Dodatkowo na tym skrzyżowaniu są osoby ręcznie kierujące ruchem, by w jak największym stopniu usprawnić przejazd w tym rejonie. Prace wykończeniowe przy wiaduktach potrwają ok. dwa miesiące, jednak przywrócenie przejazdu pod nimi, w stronę ronda Obornickiego, będzie mogło nastąpić wcześniej – wtedy wykonawca będzie w dalszym ciągu kontynuował prace tak, by miały one jak najmniejszy wpływ na ruch samochodów. O konkretnym terminie będziemy informować, jest on zależny m.in. od warunków atmosferycznych. Kierowcom poruszającym się w kierunku wschód-zachód sugerujemy przejazd przez ul. Serbską i al. Solidarności do ul. Witosa, przez przebudowane już w ramach inwestycji skrzyżowanie ul. Naramowickiej i Serbskiej.

W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe w ciągu ul. Jasna Rola w rejonie posesji Naramowicka nr 203. Prosimy kierowców, by nie parkowali w rejonie prac i korzystali z alternatywnych miejsc, np. tymczasowych na al. Praw Kobiet, które wyznaczone zostały właśnie na czas prac. W trakcie robót należy liczyć się z ograniczeniem dojazdu do posesji.

Za kilka miesięcy cały układ drogowy zmieniający się wraz z budową trasy tramwajowej na Naramowice będzie dostępny dla mieszkańców. Prosimy również o zachowanie ostrożności na przejazdach przez torowisko, którym kursują już tramwaje.