Na placu budowy tramwaju na Naramowice pojawiły się pierwsze elementy konstrukcyjne, na których docelowo będzie montowane torowisko. Zwożone materiały w pierwszej kolejności ułożone zostaną w rejonie parku Kosynierów przy pętli Wilczak, skąd tramwaj pojedzie do ul. Błażeja na Naramowicach.

– Prace nad konstrukcją torowiska są możliwe już w miejscach, gdzie zostały przebudowane kolizje infrastruktury podziemnej. Na ten moment mieszkańcy mogą zobaczyć fragmenty przygotowanego przebiegu trasy wraz z wytyczonymi miejscami na słupy sieci trakcyjnej ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Równolegle w rejonie pętli Wilczak i ulicy Jasna Rola trwają też prace przygotowawcze do budowy stacji prostownikowych, które będą zasilały przyszłą trasę tramwajową. Przy pętli na Wilczaku wyburzono dotychczasowy budynek nadzoru ruchu MPK, a obecnie w pobliżu trwają również prace związane z budową nowego obiektu ? zgodnego z wprowadzonym standardem wizualnym.

Postęp prac związany z budową układu torowego jest ściśle powiązany z przebudową infrastruktury podziemnej, m.in. sanitarnej. W rejonie robót mogą wystąpić uciążliwości w postaci podwyższonego poziomu hałasu i zmian ciągów komunikacyjnych, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

We wtorek (15 września) rozpoczęły się także prace związane z przyłączeniem gazociągu w rejonie ul. Błażeja. Przypominamy, że roboty te wymagają wyłączenia z ruchu fragmentu ul. Błażeja od strony ul. Naramowickiej. Droga w tym miejscu jest całkowicie zamknięta dla samochodów na czas trwania prac, czyli ok. 2-3 dni. Objazd zamkniętego odcinka ul. Błażeja możliwy otwartym fragmentem ul. Jasna Rola oraz ul. Bolka.