Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice. W związku z postępem prac, konieczna jest kolejna zmiana organizacji ruchu. Tym razem dotyczy ul. Włodarskiej, a także ul. Błażeja (dokąd docelowo dojedzie tramwaj).

Od 1 września (wtorek) występować będą utrudnienia na ul. Włodarskiej w związku z budową kanalizacji deszczowej. W rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką wystąpi zwężenie, przy czym nadal droga będzie przejezdna w obu kierunkach. Ruch pieszych i rowerzystów zostanie zachowany.

Od 2 września (środa) prowadzone będą prace na ul. Błażeja związane z przyłączeniem gazociągu. Roboty te wymagają wyłączenia z ruchu fragmentu ul. Błażeja od strony ul. Naramowickiej, mniej więcej na wysokości bloku przy ul. Błażeja 4. Droga w tym miejscu będzie całkowicie zamknięta dla samochodów. Ruch pieszy i rowerowy zostanie zachowany. Wygrodzony natomiast zostanie niewielki fragment chodnika na wysokości ul. Błażeja 14.

Objazd zamkniętego odcinka ul. Błażeja możliwy będzie ulicami Jasna Rola oraz Bolka. Przewidywany czas zamknięcia to 2-3 dni. Po tym czasie ulica znów będzie przejezdna. Przepraszamy za utrudniania, prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującej od 22 sierpnia zmianie na ul. Jasna Rola. Na wysokości os. Władysława Łokietka, w miejscu przecięcia ulicy przez budowaną trasę tramwajową, droga jest nieprzejezdna. W czasie zamknięcia części ul. Błażeja, objazd nieprzejezdnego fragmentu ul. Jasna Rola możliwy będzie jedynie ul. Bolka.