Pozostałości osady sprzed 2000 lat i niemal 100 mogił dawnego cmentarza ewangelickiego odkryli do tej pory archeolodzy, którzy prowadzą badania w parku Kosynierów przy os. Pod Lipami, u zbiegu ul. Słowiańskiej i Naramowickiej. Badania archeologiczne poprzedzają roboty budowlane związane z powstaniem nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do ul. Błażeja na Naramowicach.

– Archeolodzy, którzy rozpoczęli pracę na tym terenie niespełna dwa tygodnie temu, przebadali już ponad połowę zaplanowanego obszaru. W pobliżu skrzyżowania ul. Naramowickiej z ul. Słowiańską odkryli m.in. fragmenty glinianych naczyń, które ? według nich ? są pozostałością osady sprzed  ponad 2000 lat. Na terenie po dawnym cmentarzu ewangelickim, istniejącym tu od 1899 roku do końca II wojny światowej, znaleziono do tej pory 98 mogił i na tym najprawdopodobniej jeszcze nie koniec ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Odkryte ludzkie szczątki zostaną ponownie pochowane na jednym z poznańskich cmentarzy, zaś znaleziska związane z prastarą osadą trafią do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Oprócz prac archeologicznych na terenie przyszłej trasy na Naramowice trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, głównie w rejonie ul. Naramowickiej i Sarmackiej. Do połączenia z torowiskiem, którym na przełomie 2021 i 2022 roku pojedzie tramwaj do ul. Błażeja, przygotowana jest już rozbudowana pętla Wilczak. Na początku września wrócił na nią ruch tramwajowy. Powstało tam nowe torowisko z siecią trakcyjną, perony, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i systemu informacji miejskiej.

Pierwszy etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice przewiduje powstanie nowego układu komunikacyjnego, na które składać się będzie nowe torowisko o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. Najpóźniej wiosną 2022 roku ten układ będzie w pełni będzie służył poznaniakom.

Inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”. Jej generalnym wykonawcą konsorcjum, w którego skład wchodzą: firma Gülermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.