W przyszłym tygodniu rozpocznie się rozbiórka pierwszych budynków stojących w miejscu planowanego przebiegu trasy tramwajowej na Naramowice. W związku z trwającymi już przygotowaniami do wyburzeń informujemy, że wiążą się one z utrudnieniami wpływającymi na  ruch pieszy i rowerowy, a także lokalny ruch samochodowy (na placu w rejonie ul. Naramowickiej 151-155 i Sarmackiej 1 mogą wystąpić ograniczenia w liczbie miejsc parkingowych). Teren przylegający do wyburzanych budynków zostanie wygrodzony ze względów bezpieczeństwa i wynika ściśle z zasięgu strefy, gdzie będzie pracował sprzęt budowlany. Plac działań rozbiórkowych będzie także wynikiem postępujących prac, a zatem może ulegać modyfikacjom, w związku z czym prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie terenu budowy. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców dojście z ul. Sarmackiej do przystanku autobusowego ?Naramowice? w stronę centrum zostanie wydłużone, za co przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

Wyburzenia pozwolą przygotować teren pod budowę nowego odcinka trasy, która zgodnie z założonym harmonogramem rozpocznie się wiosną przyszłego roku. W pierwszej kolejności usunięte zostaną dwa bloki przy ul. Naramowickiej 149 i 149a oraz dom przy ul. Sarmackiej 1. W dalszej kolejności wyburzony zostanie budynek przy ul. Czarna Rola (były gabinet stomatologiczny), budynek zlokalizowany przy ul. Naramowickiej 213, a także obiekty przy ul. Jasna Rola.

Planowana trasa tramwajowa na Naramowice będzie miała ok. 3,3 km długości (od pętli Wilczak na północ Poznania, do ul. Błażeja). Inwestycja obejmuje też budowę niemal 7,5 km dróg, łącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami. Do tej pory rozbudowana została pętla Wilczak, na którą tramwaje wróciły 2 września.

Generalnym wykonawcą pierwszego etapu inwestycji jest konsorcjum, w którego skład wchodzą: firma Gülermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jest ona współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.