Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic (od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary) z firmą SWECO Consulting.

Oferta SWECO Consulting, poznańskiej spółki należącej do SWECO ? wiodącej w Europie firmy doradczej z branży architektonicznej i inżynieryjnej, notowanej na giełdzie NASDAQ ? okazała się najkorzystniejsza spośród czterech, jakie wpłynęły do ogłoszonego przez PIM przetargu.

W zakres zamówienia wejdzie nie tylko opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic, lecz  również przygotowanie opracowań pomocniczych i uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka trasy.