W związku z faktem, że jedyna oferta złożona w przetargu na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy II etapu trasy tramwajowej do Naramowic (od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania Estkowskiego/Małe Garbary) przekracza kwotę szacowaną na realizację tego zadania, Miasto Poznań podjęło decyzję o unieważnieniu postępowania.

Jedyną ofertę w przetargu przeprowadzonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w postępowaniu na „Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego/Małe Garbary w Poznaniu” złożyło Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Cena zaoferowana przez wykonawcę – 2 213 385 zł – prawie trzykrotnie przekracza kwotę oferowaną na realizację inwestycji przez spółkę PIM (800 000 zł).

– Mając na uwadze kluczowe znaczenie budowy trasy tramwajowej na Naramowice dla układu transportowego Poznania, niezwłocznie podejmiemy działania w celu ogłoszenia nowego postępowania dla II etapu trasy tramwajowej – mówi Maciej Wudarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Realizacja I etapu trasy tramwajowej na Naramowice (od Wilczaka do Naramowic) prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Prace ziemne rozpoczną się w sierpniu tego roku.