Ruszyło porządkowanie terenu w okolicy ulic Lechickiej i Naramowickiej. W czwartek (15.02.) Zakład Lasów Poznańskich rozpoczął wycinkę drzew i krzewów, do których usunięcia nie jest wymagana odpowiednia zgoda.

Poznańskie Inwestycje Miejskie planują zakończenie wszystkich prac przygotowawczych (w tym rozpoczętą już inwentaryzację infrastruktury podziemnej) na przełomie lutego i marca br., a kolejnym etapem przybliżającym Miasto do rozpoczęcia prac zasadniczych będzie rozbiórka budynków kolidujących z przebiegiem nowej trasy tramwajowej. Termin wykonywania rozbiórek jest uzależniony od uregulowania przez Miasto Poznań kwestii własności budynków oraz ewentualnego przeniesienia części mieszkańców.

Po zakończeniu budowy trasy, Miasto Poznań wykona nasadzenia w liczbie znacznie przekraczającej liczbę drzew usuniętych podczas prowadzenia inwestycji.

Galerię zdjęć dokumentujących stan terenu przed rozpoczęciem prac można znaleźć tutaj, a zdjęcia wykonane podczas wycinki umieściliśmy tutaj.